Buddysysteem

De Mental Health Foundation helpt jongeren bij het opzetten van een buddysysteem. Hierbij worden zelfzorg en bespreekbaarheid van psychische problemen door onderlinge steun bevorderd.

Dit gebeurt met name op middelbare scholen waarbij jongeren worden aangemoedigd open te zijn over ‘moeilijke’ gevoelens. Ook leren luisteren en signalen herkennen zijn onderdeel van dit project. Er worden gastcollege’s verzorgd op middelbare scholen dóór jongeren vóór jongeren in samenwerking met de Stichting Tweestrijd (zie de website Stichting Tweestrijd).

mental-health-foundation-buddsysteem

Dit is een project van de lange adem. Er is gestart met een aantal pilots en we streven naar een landelijke opzet en duurzame verankering op scholen. Er worden gespreksgroepen opgezet en vaardigheden meegegeven voor betere zelfzorg en onderlinge steun.

Bekijk hieronder een deel het Depressiegala waarbij Faraaz Ramdjanbeg van Stichting Tweestrijd uitlegt hoe hij te werkt gaat.