Veelgestelde vragen

Waar gaat het geld dat jullie inzamelen naartoe?

We willen geld inzamelen voor projecten voor betere opvang voor jongeren en jonge vrouwen met depressie. Daarnaast willen we onderzoek faciliteren en financieren naar effectievere behandeling voor depressie voor deze kwetsbare risicogroepen. Veel jongeren krijgen nu niet de behandeling en zorg die ze nodig hebben. 1 op de 15 jongeren krijgt een depressie.

Wat is een depressie?

De diagnose depressie is best lastig te stellen. De verschijningsvormen van de ziekte kunnen namelijk per persoon flink verschillen. Vast staat dat er bij een depressie sprake is van een abnormaal verslechterde stemming, minder dan gebruikelijk is voor de persoon in kwestie. Depressies gaan meestal gepaard met psychologische verschijnselen zoals negatieve gedachten, slechte concentratie, vergeetachtigheid en een verminderd toekomstperspectief. Ook lichamelijke klachten treden vaak op, zoals vermoeidheid, slecht slapen en een gebrek aan eetlust.

Hoe signaleer je een depressie?

Een verandering in stemming is een eerste signaal, zeker als dit langer duurt dan een aantal weken. Het komt regelmatig voor dat mensen met een depressie dit zelf niet eens in de gaten hebben. De omgeving merkt vaak als eerste dat iemand niet meer functioneert zoals anders. Natuurlijk betekent dit niet per definitie dat er dan sprake is van een depressie maar vaak wordt er wel onvoldoende gehoor gegeven aan dit signaal, waardoor mensen goede hulp mislopen. Er zijn verschillende online testen die je kunt invullen. Scoor je daar hoog op een depressie? Bespreek dit dan met je huisarts. Een formele diagnose wordt alleen gesteld door een arts of psycholoog. De huisarts kan ook zorgen voor een verwijzing naar een basispsycholoog of de specialistische GGZ. Praat er in elk geval over met een vertrouwenspersoon en zoek zo snel mogelijk professionele hulp.

Wie kan een depressie krijgen?

Iedereen! Het is nog onduidelijk waarom de een wel een depressie krijgt en de ander niet. Sommige mensen maken veel gruwelijke dingen mee en krijgen toch geen psychische klachten. Maar ook mensen bij wie het leven op rolletjes loopt kunnen een depressie krijgen. Meestal is een combinatie van aanleg en omgevingsfactoren aan te wijzen als oorzaak. Je hebt dus meer kans op een depressie als het in je familie voorkomt. Hoe ouder je bent geworden zonder een depressieve episode, hoe kleiner de kans dat die zich ooit nog zal voordoen. Maar er blijft wel altijd een risico bestaan. Ook mensen van 80 kunnen depressief worden, zeker als het samengaat met een ouderdomsziekte zoals Parkinson of dementie. Professionele diagnostiek en behandeling zijn uiteraard op iedere leeftijd gewenst. De professionele behandeling richt zich overigens voor het belangrijkste deel op het verminderen van de klachten en/of het hanteren daarvan, en veel minder op het vinden van een oorzaak.

Hoe verloopt een depressie?

Meestal gaat het naar verloop van tijd wat beter. Maar dit is geen harde regel. Voorspellen is lastig, dus overweeg professionele begeleiding als je depressieve gevoelens erger worden of te lang duren. Een behandeling leidt tot eerder en beter herstel dan niets doen. Lukt het je niet om op eigen kracht bij een professional te komen? Vraag dan iemand uit je persoonlijke omgeving om met je mee te gaan of te helpen met het inplannen van een afspraak.

Kan je een depressie voorkomen door gezond te leven?

Gezond leven is nooit een garantie. Er zijn ook mensen die niet roken en toch longkanker krijgen. Een ongezonde leefwijze is wel een risicofactor voor het ontstaan van psychische klachten. Vooral veel stress, weinig lichaamsbeweging en ongezonde voeding zijn boosdoeners.

Wat kan je doen voor iemand met een depressie?

Zorg dat je er voor die persoon bent en toon je betrokkenheid. Iemand met een depressie is vaak niet het prettigste gezelschap, maar voor hem of haar maakt het veel verschil dat je er bent. Ook als dat niet expliciet wordt benoemd. De meeste mensen met psychische klachten hebben het daar liever niet over. Ze schamen zich of voelen zich schuldig. Maar dat lost hun problemen niet op. Vraag regelmatig hoe het met je dierbare gaat, hoe klachten zich ontwikkelen en wat je kan doen om te ondersteunen. Depressieve mensen tonen tijdens hun ziekte niet altijd even veel dankbaarheid, maar onthoud dat je van groot belang bent voor ze.

Wat vertel ik mijn collega’s?

Je bent echt niet de enige met psychische klachten. Van lijden in stilte wordt bovendien niemand beter. Dus ook al schaam je je misschien, probeer toch om over je depressieve gevoelens te praten met collega’s. Begin met iemand die je vertrouwt. Een depressie is een serieuze aandoening, met minstens zoveel impact als kanker of hart-en vaatziekten.