Waar gaat het geld dat jullie inzamelen naartoe?

We willen geld inzamelen voor projecten voor betere opvang voor jongeren en jonge vrouwen met depressie. Daarnaast willen we onderzoek faciliteren en financieren naar effectievere behandeling voor depressie voor deze kwetsbare risicogroepen. Veel jongeren krijgen nu niet de behandeling en zorg die ze nodig hebben. 1 op de 15 jongeren krijgt een depressie.