Wie kan een depressie krijgen?

Iedereen! Het is nog onduidelijk waarom de een wel een depressie krijgt en de ander niet. Sommige mensen maken veel gruwelijke dingen mee en krijgen toch geen psychische klachten. Maar ook mensen bij wie het leven op rolletjes loopt kunnen een depressie krijgen. Meestal is een combinatie van aanleg en omgevingsfactoren aan te wijzen als oorzaak. Je hebt dus meer kans op een depressie als het in je familie voorkomt. Hoe ouder je bent geworden zonder een depressieve episode, hoe kleiner de kans dat die zich ooit nog zal voordoen. Maar er blijft wel altijd een risico bestaan. Ook mensen van 80 kunnen depressief worden, zeker als het samengaat met een ouderdomsziekte zoals Parkinson of dementie. Professionele diagnostiek en behandeling zijn uiteraard op iedere leeftijd gewenst. De professionele behandeling richt zich overigens voor het belangrijkste deel op het verminderen van de klachten en/of het hanteren daarvan, en veel minder op het vinden van een oorzaak.