Missie

Wat willen we bereiken?

We willen het taboe dat rust op psychische ziekten doorbreken zodat psychische ziekten ‘normaal’ en bespreekbaar zijn in alle lagen van de samenleving. Met name jongeren en jonge vrouwen zijn hier het slachtoffer van.

Wat drijft ons?

Wij geloven in de kracht van samenwerking in onze strijd tegen psychische ziekten. We willen bruggen bouwen en initiatieven ontwikkelen en ondersteunen die een duurzame impact teweeg brengen. We willen dat burgers, overheden, scholen en bedrijven voldoende kennis hebben over psychische ziekten. Daarnaast hopen we dat meer kennis leidt tot minder stigma en taboe.

Voor wie?

Hoewel de Mental Health Foundation zich sterk maakt voor alle psychische ziekten willen we ons in de eerste jaren vooral richten op depressie onder jongeren en jonge vrouwen.

Waarom stellen we ons deze doelen?

We weten dat juist jongeren en jonge vrouwen worden getroffen door depressie en dat maakt onze drang tot handelen enkel groter. Meer kennis en aandacht is ook nodig aangezien veel psychische ziekten een chronisch beloop kunnen hebben als ze niet snel en afdoende worden behandeld.