Home

Mental Health Foundation

Mental Health Foundation

De kennis over en aandacht voor psychische ziekten blijft ver achter bij andere belangrijke (of ‘grote’) ziekten, zoals kanker of hart- en vaatziekten. De omvang en impact zijn echter minstens zo groot.

De ziekte depressie alleen al staat op de 3e plaats van grootste ziekten in Nederland. De World Health Organization voorspelt dat deze ziekte wereldwijd in 2030 op nummer 1 komt te staan als het gaat om ziektelast, dus nog boven kanker en hart –en vaatziekten. Er is meer kennis en bewustwording nodig om deze volksziekte tijdig te herkennen, maar ook effectief te bestrijden.

Depressie openbaart zich op relatief jonge leeftijd: jongeren en jonge vrouwen behoren tot de belangrijkste risicogroepen. Dit wordt nog te weinig her- en erkend. Mensen met een depressie worden vaak niet behandeld en krijgen niet de behandeling en zorg die ze nodig hebben.

Onze missie: Psychische ziekten zijn van ons allemaal, we moeten ze het gewicht geven dat ze verdienen.

Het taboe op mentale klachten is helaas nog erg groot. De Mental Health Foundation wil dit doorbreken door het creëren van meer openheid, kennis en steun in de samenleving. Mensen met een psychische kwetsbaarheid moeten op basis van gelijkwaardigheid volledig kunnen deelnemen binnen de maatschappij.

Onze visie: Wij rusten niet voordat het draagvlak voor psychische ziekten even groot is als dat voor lichamelijke aandoeningen.

Over ons

De MHF wil dé partner bij uitstek worden als het gaat om het vergroten van kennis over psychische aandoeningen, het gesprek daarover en snelle en adequate behandeling. Tevens wil de stichting dé partner worden als het gaat om het agenderen van aandacht voor psychische ziekten en werven van middelen en belanghebbende partners ten einde depressie effectief te kunnen bestrijden.

Lees over wat we doen.